Select Page

Zbor članov društva 2015

Letošnji redni letni zbor članov Gledališkega društva Kontrada Kanal smo imeli že 19. februarja (četrtek), da bi potem v miru izpeljali premiero. Upravni odbor je 13. februarja  pripravil dnevni red in, ker je volilno leto, predlog kandidatov za društvene organe.

Zbora, ki se je kot običajno zgodil pri Križniču ob 19.00, se je udeležilo 27 članov in ravnateljica OŠ Kanal ga. Milka Zimic. Predsednik delovnega predsedstva Slavko Jereb je tekoče vodil zborovanje, tako da smo brez zapletov opravili z vsemi točkami dnevnega reda, vključno z volitvami novih organov, kjer je le nekaj sprememb v nadzornem odboru in disciplinski komisiji. Pod razno je Franc Krnel dal pobudo, da bi v občini imeli skupno proslavo on kulturnem prazniku, predsednik pa je opozoril na bližajočo se 150-letnico čitalnice in prve gledališke predstave v Kanalu.

Uradnemu delu je sledilo prijetno druženje.

Zapisnik zbora članov društva 2015

Kontakt

Gledališko društvo Kontrada Kanal
p.p. 25
5213 Kanal

tel.: 031 407 226

e-naslov:
agd@drustvo-kontrada.si

 

 

OBČINA