Select Page

Zbor članov društva 2009

Zbor članov Amaterskega gledališkega društva Kontrada Kanal se je zgodil v soboto 14. marca 2009 v Gostišču Križnič v Kanalu.

Po uvodnih formalnostih (izvolitev delovnega predsedstva) so sledila poročila organov društva, med katerimi je osrednje mesto imelo poročilo predsednika Radovana Pušnarja o delovanju v preteklem letu. Iz bogatega poročila bi izpostavili: zaključek gostovanj z Jeppejem, premiero komedije Dr., izvedbo recitala Eno opravilo v čast in spomin Primožu Trubarju ter izvedbo srečanja Gledališče na Kontradi.

Poročila smo sprejeli; sledila je razrešnica starim organom in izvolitev novih. Bistvenih sprememb volitve niso prinesle, le predsednik in podpredsednik sta si zamenjala funkciji. Novi predsednik Severin Drekonja je nato predstavil program za tekoče leto: obseg dejavnosti ostaja približno enak, zastavilo pa se je vprašanje, če bodo tudi sredstva pritekala v enakem obsegu.

Posebna točka je bila sprememba statuta. Nujnim spremembam (uvedba članarine, sprememba naslova) smo dodali še krajšanje imena in nekoliko predrugačen znak ter nekaj manjših popravkov. Spremembe smo soglasno potrdili, tako da smo zdaj Gledališko društvo Kontrada Kanal s pisarno na Pionirski 2.

Zaključnim formalnostim je sledilo prijetno druženje v nočni čas.

Zapisnik rednega letnega zbora članov Gledališkega društva Kontrada Kanal

Kontakt

Gledališko društvo Kontrada Kanal
p.p. 25
5213 Kanal

tel.: 031 407 226

e-naslov:
agd@drustvo-kontrada.si

 

 

OBČINA